การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ อาคารจางขจรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 162,989